Chính sách bảo mật

Shopconcuame.com tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập trực tuyến của mình và cam kết cung cấp cho bạn một môi trường trực tuyến và an toàn. Chúng tôi đã áp dụng một chính sách bảo mật trực tuyến: hướng dẫn làm thế nào chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi qua trang web này.

Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn với các công ty khác với mục đích tiếp thị hoặc nhắm mục tiêu quảng cáo. Các đơn đặt hàng của bạn, thông tin cá nhân, và lịch sử mua sắm sẽ được lưu giữ trong hồ sơ của chúng tôi và được tiết lộ chỉ theo yêu cầu của pháp luật. Xin vui lòng xem điều kiện của chúng tôi sử dụng cho thông tin chi tiết hơn.

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến của bạn về trang web www.shopconcuame.com, các sản phẩm của chúng tôi hoặc bất kỳ phần nào của công ty chúng tôi. Tuy nhiên, bất kỳ ý kiến, phản hồi, ghi chú, các thông điệp, ý tưởng đề xuất hoặc thông tin liên lạc khác gửi đến shopconcuame.com được và vẫn là tài sản riêng của shopconcuame.com. Chúng tôi sẽ được sử dụng, tái sản xuất, tiết lộ, xuất bản và phân phối bất kỳ tài liệu bạn gửi cho bất kỳ mục đích nào, không hạn chế và không có bồi thường trong bất kỳ cách nào. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu rằng bạn không gửi cho chúng tôi bất kỳ ý kiến mà bạn không muốn tới cho chúng tôi, bao gồm bất kỳ thông tin bí mật hoặc bất kỳ vật liệu, sáng tạo… như những câu chuyện, ý tưởng sản phẩm, mã máy tính hoặc tác phẩm nghệ thuật gốc...