Điều khoản và điều kiện

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Bằng cách sử dụng trang web này, có nghĩa bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau, xin không sử dụng trang web này. Con của mẹ có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào. Tất cả các câu hỏi xin gửi đến support@shopconcuame.com.

Thông báo về Bản quyền

Shop Con của mẹ , Con của mẹ là thương hiệu đã được đăng ký .

Tất cả các nội dung bạn nhìn thấy trên trang web shopconcuame.com, bao gồm, ví dụ, trang tiêu đề, hình ảnh, minh họa, đồ họa và văn bản, là những nội dung gắn với thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bao bì thương mại, bản quyền và / hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc giấy phép  của Shop con của mẹ. Toàn bộ nội dung của trang web shopconcuame.com là có bản quyền theo quy định của luật bản quyền Việt Nam, và chúng tôi sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, sắp xếp, phối hợp và bổ sung nội dung.

Nội dung của trang web shopconcuame.com, chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại đối với người sử dụng của trang web của chúng tôi. Bạn có thể tải về, in ấn và lưu trữ các phần lựa chọn nội dung mà chúng tôi cung cấp cho bạn (1) chỉ sử dụng các bản sao của nội dung với mục đích sử dụng của cá nhân, phi thương mại, (2) không sao chép hoặc gửi nội dung trên bất kỳ website nào khác hoặc phát tán các nội dung trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, và (3) không sửa đổi hoặc thay đổi nội dung theo bất kỳ cách nào, hoặc xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền hoặc thương hiệu nào.

Bạn không có quyền sử dụng, đặt tên hay liên quan đến bất cứ nội dung nào được tải về hoặc chuyển cho bạn qua hình thức tải về tương tự như vậy. Con của mẹ giữ toàn bộ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ trong nội dung bất kỳ mà bạn tải về từ trang Web này.

Ngoại trừ như đã nói ở trên, bạn không được sao chép, tải về, sửa đổi, xuất bản, phân phối, chuyển giao, chuyển nhượng, tạo ra tác phẩm phát sinh từ nội dung website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ DP, Inc.

Chính sách bảo mật  (bao gồm cả những phản hồi và những đề nghị, gợi ý)

Con của mẹ tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập trực tuyến và cam kết cung cấp cho bạn một môi trường trực tuyến an toàn. Chúng tôi đã áp dụng một chính sách bảo mật trực tuyến qua đó chỉ ra làm thế nào chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin mà bạn cung cấp trực tuyến cho chúng tôi.

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến của bạn về trang web shopconcuame.com, các sản phẩm của chúng tôi hoặc bất kỳ điều gì về công ty chúng tôi. Tuy nhiên, bất kỳ ý kiến, phản hồi, ghi chú, các thông điệp, ý tưởng đề xuất hoặc thông tin liên lạc khác gửi đến shopconcuame.com được sử dụng và sẽ là tài sản độc quyền của DP Inc. Chúng tôi sẽ được quyền sử dụng, tái sản xuất, tiết lộ, xuất bản và phân phối bất kỳ tài liệu bạn gửi với bất kỳ mục đích nào, không hạn chế và không có bồi thường trong bất kỳ cách nào. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi bất kỳ ý kiến ​​mà bạn không muốn để chúng liên quan tới chúng tôi, bao gồm bất kỳ thông tin bí mật hoặc bất kỳ chất liệu sáng tạo gốc như những câu chuyện, ý tưởng sản phẩm, mã máy tính hoặc tác phẩm nghệ thuật gốc.

Thay đổi thông tin sản phẩm

Thông tin trong tài liệu này là có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chúng tôi đã làm tốt nhất khả năng của chúng tôi để hiển thị một cách chính xác nhất có thể thông tin về sản phẩm, thiết kế và màu sắc trên trang web shopconcuame.com. Tuy nhiên, giá cả, thông tin sản phẩm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước. Thiết kế sản phẩm và màu sắc có thể khác nhau.

Sửa chữa lỗi và các điều không chính xác

Các thông tin trên trang web shopconcuame.com có thể có lỗi đánh máy hoặc không chính xác và có thể không đầy đủ hay không còn hiện hành. Do đó chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi nào, sự không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Xin vui lòng lưu ý rằng những lỗi đó, sự không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả và tính sẵn có. Chúng tôi xin lỗi cho bất kỳ sự bất tiện nào có thể gây ra cho quý vị.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp, các doanh nghiệp hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc, đại lý, các nhà cung cấp, khách hàng hoặc các nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc thiệt hại phát sinh, không kết nối hoặc không có khả năng sử dụng trang web shopconcuame.com.

Nếu bạn không hài lòng với trang web shopconcuame.com hoặc nội dung bất kỳ trên trang web này, hoặc với các điều khoản và điều kiện của shopconcuame.com, biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng sử dụng trang web shopconcuame.com.

Thực thi các Điều khoản và Điều kiện

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web shopconcuame.com, bạn đồng ý rằng việc truy cập và sử dụng trang web shopconcuame.com của bạn là tuân thủ theo các các điều khoản và điều kiện, cũng như tất cả các luật áp dụng, hay như những quy định điều chỉnh và văn bản giải thích theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam.